KING OF SHIT

最近真的要成狗了………找張之前打的草稿放一下……保佑我活過12號…。

评论 ( 3 )
热度 ( 79 )
  1. LOFTER CRIESPizzapaul 转载了此图片
  2. PizzapaulClayton 转载了此图片
  3. ClaytonRandom. 转载了此图片
  4. 無本原创Random. 转载了此图片

© Random. | Powered by LOFTER